Findes køber 2.0 i virkeligheden? Hent Gratis Rapport.By Redaktionen       May 07, 2016 at 12:30:43 AM


Der har været talt meget om at salgsorganisationerne i disse år står overfor nye udfordringer. Der er naturligvis de klassiske udfordringer ved salget: hvor finder jeg nye leads? Hvordan håndterer jeg de eksisterende leads og kunder? Hvorfor ender så mange salgsforløb i ”no decision”? Osv.

I de senere år har der været meget snak om ”køber 2.0”. Begrebet dækker over en ny købsadfærd hos primært B2B-købere og er et resultat af videnssamfundet og de nye muligheder teknologi giver køberne.

I den første delrapport fra analysen “Hvor er salget på vej hen i 2015?” har vi fokuseret på at afdække, hvordan salgsafdelingerne oplever kundernes adfærd. Er der en ny kundetype, der selv indsamler informationer og selv vil styre købsprocessen? Er sociale medier og andre nye teknologier vigtige for salgsafdelingerne? Er synliggørelse af forretningsmæssige værdi vigtigt? Skal sælgerne agere på en ny måde?

Michael Ærø fra ZELLGEIST kommenterer


I rapporten præsenterer vi analysens resultater med fous på ovenstående spørgsmål. Rapporten indeholder også en artikel fra Michael Ærø, partner i ZELLGEIST. Han kommenterer resultaterne og beskriver, hvordan de kan bruges i din hverdag.Redaktionen

Redaktionen

Digital247 er et medie for alle, der arbejder med og interesserer sig for digitale forretningspotentialer, sociale medier og digital teknologi. Som læser kan du finde inspiration, konkrete anvisninger og anvendelig viden om de udfordringer og problemstillinger, som mange står overfor. Indholdet vil være bredt, men vi vil også søge at fokusere på udvalgte temaer, der er aktuelle eller generelle udfordringer i de fleste virksomheder. Det kan f.eks. være marketing sociale medier, digital branding, content marketing og meget andet.

View all posts
Download Form

 

Verification