Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /customers/8/a/8/digital247.dk/httpd.www/wp-includes/class.wp-scripts.php on line 426
HomeFokusMobile First er det nye mantra

Mobile First er det nye mantra

Der er ingen tvivl om, at mobilannoncering vokser. Det vurderes, at det mobile annoncebudget på verdensplan i 2017 var på 40 mia. USD, og det vil stige til omkring 65 mia. USD i 2020.

I Danmark vurderes det, at det mobile annoncebudget var på 3,8 mia kr. i 2017 og 6 mia. i 2021 (2017, Markedsføring). Mobile First har længe været et mantra i relation til UX og med Googles ’Mobilegeddon’ fra oktober 2017, blev det endnu mere tydeligt, hvor vigtigt fokus på mobilen er. Udviklingen har derfor den konsekvens, at vi bliver nødt gentænke den måde, hvormed vi bruger mobiltelefonen som kanal, når vi skal annoncere gennem den. Med andre ord; skal man vælge video, eller skal man vælge bannerannoncering? Det afhænger i høj grad, af de opstillede KPI’er for kampagnen.

Video kan være nøglen
Hvor bannerannoncering på mobilen traditionelt har været udfordret af begrænset cookie-lifetime, højere antal fejl click samt afhængigheden af at linke til et responsivt site, så relaterer alle disse sig i høj grad til meget taktiske budskaber med konvertering som KPI. Det har haft den konsekvens, at det har været svært at påvise den direkte kommercielle værdi af mobilannoncering. Videoannoncering på mobilen åbner dog op for nye muligheder for annoncører, men kalder samtidig på en gentænkning af, hvilke metrikker der anvendes, når succesen eller fiaskoen skal afgøres. Det er grundlæggende vigtigt med en dyb forståelse af forbrugerens situation, da det estimeres, at vi er ’on the go’, i 70 % af den tid vi bruger på Facebook. Således har vi meget kort tid til at ramme forbrugeren med et relevant budskab, da han eller hun sandsynligvis vil være i en situation, hvor de ikke er særligt fokuserede. Det leder videre til, at videocontent bør være skarpt produceret, så det netop passer ind i ovenstående situationer. Det skal inspirere, overraske eller stille spørgsmål – og helst indenfor 1,7 sek. –  ellers er forbrugeren videre (https://bureaubiz.dk/videoreklamer-fokus-noegleord/).

I forlængelse heraf bør vi genbesøge de metrikker, der giver mest mening ift., om en videoannonce har performet godt eller skidt. Et fokus på VTR, CPV og engagement rate bør vægte langt højere end clicks og reach. Det er bestemt ikke fordi, video ikke kan drive salg. En ny undersøgelse påviser, at 64 % af en gruppe på 1.000 forbrugere foretager køb efter at have set en ’branded’ video (http://tubularinsights.com/64-percent-viewers-purchase-social-video/).

Naturligvis kan man ikke se på ovenstående tal uden at kigge på attribuering – det er jo ikke tilfældet at 64 % foretager et køb direkte relateret til et videoview, men video har tilsyneladende et stort impact i det mediemix, som en forbruger rammes af i rejsen mod et køb.

Hvordan griber vi det an?
For at opsummere så starter Mobile First rejsen ved at allokere mere budget til online video – specifikt produceret til brug på mobilen. Det gælder altså både medie-investeringen samt produktionen af content. Man skal være villig til at betale for kreativt videomateriale, der kan indfange opmærksomheden inden for de omtalte 1,7 sek., da ens video ellers blot vil forsvinde i et evigt ekspanderende univers af video content. Dette skal følges op med en medieinvestering i de rette kanaler såsom Facebook og Youtube, og slutteligt skal det trackes således, at man kan foretage ovennævnte attribuering, og herigennem påvise værdien af sin investering.

Artikel af: Peter Sonberg. Digital Client Coordinator, Carat Digital Copenhagen.

Post Tags
Written by

Digital247 er et medie for alle, der arbejder med og interesserer sig for digitale forretningspotentialer, sociale medier og digital teknologi. Som læser kan du finde inspiration, konkrete anvisninger og anvendelig viden om de udfordringer og problemstillinger, som mange står overfor. Indholdet vil være bredt, men vi vil også søge at fokusere på udvalgte temaer, der er aktuelle eller generelle udfordringer i de fleste virksomheder. Det kan f.eks. være marketing sociale medier, digital branding, content marketing og meget andet.

Download Form

 

Verification