Er du fremtidens marketing top-performer? Kom med til gratis event d. 19 majBy Redaktionen       April 24, 2017 at 12:35:38 PM


I disse år sker der en revolution inden for marketing. Nærmest ugentligt dukker der nye marketingværktøjer, -metoder og -teknikker op, der kan være med til at give voldsomme forbedringer til virksomhedens salg. Deltag i informationsmødet og hør om de uddannelser, der markant optimerer dit virke indenfor marketing.

Informationsmøde om marketing efteruddannelse:

Sådan bliver du marketing top-performerTid:
                    D. 19. maj fra kl. 08.45 - 11.00

Pris:                 Gratis

Sted:                 København  - Adresse oplyses ved tilmelding

Tilmelding:   Kristian Rasmussen - kr@lhe.softmatics.com/digital247-v3   

Talrige analyser peger på at de marketingafdelinger, der er i stand til at sætte kunden i centrum, vil vinde markedet. Den helt store udfordring for at kunne det er, at marketingmedarbejderne løbende skal efteruddannes for, at kunne sikre at virksomhedens interesser varetages bedst muligt.

Prøv at forestil dig, hvad det kan betyde for din virksomhed, hvis du eller marketingmedarbejderne ikke har modtaget efteruddannelse inden for de seneste 2-3 år.

 1. Din personlige værdi i forhold til jobs i andre virksomheder begynder langsomt at falde, da du sidder med gårsdagens viden og metoder, men mangler viden om fremtidens muligheder og løsninger.

 2. Din værdi internt i virksomheden falder, da du går fra, at være generalist med mange kompetencer til at være specialist i din funktion. Du kan f.eks. få svært ved selv vide, hvordan du kan opgradere indholdet i din funktion med nye effektive teknologier og metoder, og mangel på viden, kan gøre det svært for dig, at flytte dig til nye interessante områder internt i din nuværende organisation.

 3. Din løn og organisatoriske placering og rolle bliver i bedste fald fastlåst og i værste fald nedgraderet.

 4. Ved rationalisering i virksomheden, kan du komme til at stå først i køen ved afskedigelser, da virksomheder typisk kigger på, hvem der bedst kan løse fremtidens behov.


På informationsmødet gennemgår vi en række af de kompetencer virksomhederne efterspørger, som du vil kunne få via uddannelserne:

 • Måling af ROI på marketingaktiviteterne igennem realtids dashboards

 • Være i stand til at opstille relevante og målbare KPIer på tværs af kontaktpunkter

 • Anvende nye effektive marketingværktøjer inden for SoMe, retargeting, m.m.

 • Effektivisere og rationalisere arbejdsgange med rette kompetencer

 • Udvikle og eksekvere den digital strategi

 • Optimere budgetallokeringen til (måske) helt nye kanaler

 • Samarbejde på tværs af andre afdelinger og governance struktur


Vi viser, hvad der skal til for at du kan få de samme muligheder som Benedicte, Gurewitsch, Brand manager, Viasat, som udtaler:

(Se flere udtalelser under agendaen)

IAA uddannelserne har været den helt store øjenåbner for mig, og påvirket mit arbejdsliv på flere niveauer – herunder:

 • Jeg er gået fra at tænke marketing som synlighed og kampagner - til i dag at se marketing som en vigtig del af virksomhedens samlede forretningsproces, der rammer både top og bundlinje

 • Jeg har fået en bredere forretningsforståelse i et strategisk perspektiv

 • Jeg har fået arbejde på et højere niveau i virksomheden, hvor min hovedopgave på uddannelsen om forretningsplaner var nøglen højere op i organisationen

 • Jeg bliver i langt højere grad brugt som sparringspartner af mine kollegaer

 • Jeg er blevet bedre til at opstille forretningsmål, og strukturerer marketingprocessen i et omnichannel perspektiv

 • Jeg er blevet bedre til at udfordre organisationen med forretningsmål i marketingsammenhænge

 • Jeg har kunnet støtte identificering og implementering af ønskede marketingsystemer på tværs af lande i organisationen

 • Jeg kommer med fra start, når vigtige opgaver skal planlægges og eksekveres

 • jeg i højere grad har fokus på at påvirke produktudvikling/optimering – som skal sikrer at vi lever op til kundens forventninger og de værdier, vi som forretning gerne vil stå for og efterleve


Deltag og få viden om, hvilke krav virksomhederne stiller til fremtidens digitale medarbejdere, og hvad du konkret kan gøre for at komme foran i køen til de bedste jobs.

​Informationsmødet er relevant for dig, som mangler viden om, hvordan du indfrier ledelsens krav til digital marketingstrategi og -eksekvering – eller dig som arbejder med marketing, men som mangler indsigt i, hvordan du få meget mere indflydelse som marketer i organisationen.

Program

08.45 – 09.00   Tilmelding og registrering

09.00 – 09.55   Krav til fremtidens succesfulde digitale marketingmedarbejder

Marketingdisciplinen har undergået en voldsom transformation inden for de seneste par år. I dette indlæg får du viden om effektiviteten af en række af de nyeste kanaler, teknologier og metoder i forhold til, hvad der var muligt for bare få år siden.

 • Hvordan udvikles den effektive digitale marketingstrategi?

 • Hvordan opstiller jeg KPIer?

 • Hvordan måler jeg de ønskede resultater?

 • Hvordan prioriterer jeg de forskellige kanaler ud fra brugerrejser?

 • Hvordan kan jeg arbejde med marketingdata og nye teknologi?

 • Hvordan arbejder jeg i praksis med kunden i centrum?

 • Hvordan vælger og briefer jeg mine bureauer og samarbejdspartnere mest effektivt?

 • Hvordan kan jeg købe effektivt ind i relevante kanaler?

 • Hvor går trenden hen om 1-2 år. Hvad skal jeg vide?


Du får gode konkrete eksempler på, hvad efteruddannelse kan betyde for dit arbejde med digital marketing og tilstedeværelse.

09.55 – 10.05   Pause og kaffe

10.05 – 10.50   Sådan opgraderer du din værdi på arbejdsmarkedet

Kravene er stigende og evigt foranderlige. Profilen for en marktingmedarbejder har på få år ændret sig markant – er du fulgt med? Vi gennemgår resultatet af en ny analyse, der viser, hvad du som minimum skal kunne i dag både ifht. strategiske og taktiske kompetencer. Herunder:

 • Hvad efterspørger virksomhederne hos marketingmedarbejderne?

 • Hvilken marketinguddannelse vil give dig mest værdi – vi gennemgår forskellene på kurser, korte og lange marketing efteruddannelser. Forskellen på en gennemgribende uddannelse og et kursus.

 • Hvordan kan du sikre, at uddannelsen leverer det ønskede resultat?

 • Gennemgang af IAA uddannelserne og internationale profil


Vi har inviteret tidligere deltagere på en IAA uddannelse ind for at fortælle, hvad en faglig opgradering har betydet for dem.

10.50 -              Afrunding og spørgsmål

​Seminaret er gratis, men vi fakturerer 950 kr. ved udeblivelse uden forudgående afmelding til at dække vores omkostninger.

Vi har valgt at bringe en række udtalelser fra deltagere på Marketing Management uddannelsen, som kan overføres det generelle udbytte vil kunne forvente at opleve for:

Det er blevet lettere at finde gevinsterne i digitalisering

Jes Bjørn Simonsen, Senior Marketing Manager, Danfoss A/S

Som marketing leder er jeg nødt til at være på forkant med den værdiskabelse, der skal komme fra marketing. Uddannelsen har styrket min viden om praktisk marketingledelse i en digital verden, og den har givet mig inspiration og en række nye værktøjer og modeller, som bl.a. gør mig i stand til at understøtte virksomhedens planer om digitalisering. Jeg har fået et væsentligt udbytte af Marketing Management, som givet mig en mere struktureret tilgang til marketing ledelse – herunder organisering, og personalehåndtering.

Jeg kan klart anbefale andre marketingledere at tage uddannelsen, som er meget praktisk orienteret.

På baggrund af min viden fra Marketing Management uddannelsen, kunne jeg kunne se, at der var opstået nogle teknologi- og metode ”gaps" mellem det vi ønskede at kunne - og det vi gjorde i praksis. Jeg er derfor i skrivende stund i gang med en IAA Digital Diploma, som kan give den ønskede viden til at lukke de teknologi ”gaps”, vi har i marketing.

Fra traditionel synlighed -> forretningstænkning i marketing

Ivan Svensson, Sponsor Manager, Jysk Fynske Medier

Mit udbytte fra Marketing Management uddannelsen.
Jeg bruger konkrete værktøjer, der kan forankrer marketing strategisk i vores forretningsledelse. De kommer fra uddannelsen. Jeg er begyndt at se marketing som en forretningsdisciplin, hvor der skal opnås målbare økonomiske resultater. Tidligere så jeg mere mit arbejde i marketing som en ikke målbar synlighedsdisciplin. Jeg har anvendt en ”best practice” model til kompetence-mapping af marketingmedarbejdere fra uddannelsen.

Den har gjort det nemt og sikkert at finde og ansætte de ønskede medarbejder i afdelingen. Jeg har fået et fantastisk fortroligt netværk, som jeg bruger aktivt til faglig sparring. Jeg er blevet bedre til at støtte vores salg med relevante aktiviteter. Jeg har fået en langt større indsigt i omnichannel marketing, og kan bedre sætte ind med indsatser på tværs af kanaler.Selv sponsering tænkes ud fra et forretningsperspektiv hos os i dag

Jeg har tidligere taget Marketing Diploma uddannelsen, og var meget tilfreds med niveauet og indholdet. Jeg fik på et tidspunkt flere ledelsesopgaver, og så det derfor som en naturlig forlængelse af min profil, at tage Marketing Management uddannelsen. Uddannelsen valgte jeg, da den gav adgang til ledelsesmodeller og -værktøjer, som var specifikt rettet mod marketing. I dag er det lykkedes os at forankre marketing som en kritisk afdeling i ledelsen, hvilket kunne have været svært at opnå med en traditionel tænkning i mange marketingafdelinger.

Jeg kan anbefale uddannelsen, hvis du føler at du mangler overblik som marketingleder, eller søger mere indflydelse opad i din organisation.

Jeg gik fra at være manager - til også at være leder

Marketing manager, Müsli, Granola & Hots, Kellogg Northern Europe


Jeg har overordnet fået to ting ud af uddannelsen.

 1. Marketing Management uddannelsen har givet mig en langt bedre forståelse for marketing ledelse som disciplin.


Jeg er blevet mere fortrolig med personaleledelse, også i krisesituationer. Jeg føler medarbejderne bedre i dag, fordi jeg har fået en bedre marketingfaglig ballast. Noget af den træning vi fik som rollespil under uddannelsen har gjort, at jeg i dag kan se og afhjælpe medarbejderes stress. Jeg mener at uddannelsen har skubbet mig fra at være manager til også at være personaleleder. Jeg har fået fantastisk indsigt fra de andre deltagere på uddannelsen, og meget af deres praktiske erfaring har kan bruges direkte i mit eget arbejde. En direkte konsekvens af uddannelsen har været, at mit overblik er blevet bedre, og jeg er i stand til at forstå kritik, modtage og rette kritikpunkter.

 1. Jeg er blevet bedre til at stille krav til mine medarbejdere og min arbejdsgiver. Det betyder at afdelingen kan levere meget bedre resultater til organisationen.


Konsekvensen er, at marketing står stærkere internt i organisationen fordi den nye viden om metoder og værktøjer kan skabe bedre resultater. En afledt effekt er, at vi er blevet bedre til at arbejde på tværs af afdelinger i organisationen.

Jeg har fået adgang til mere interessante arbejdsopgaver
Pernille Rolandsen, Insight Team Manager, MediaCom Danmark

Marketing Managementuddannelsen er meget praktisk anvendelig, og kan bruges direkte i mit arbejde. Den har gjort, at jeg er blevet mere bevidst om direkte- og indirekte KPIer samt marketings rolle i forretningen.

Jeg fik en aha oplevelse under uddannelsen, som gik på, at jeg indså:

 1. hvorfor marketing altid kommer i krydsilden og således

 2. hvorfor der typisk stilles så mange kritiske spørgsmål til afdelingen, samt

 3. hvorfor det er så relativt ’nemt’ for topledelsen at skære i marketings budgetter.


Alt dette bl.a. fordi marketings KPIer ofte ikke er bundet op på de forretningsmæssige KPIer, men også fordi det er så vanskeligt at påvise effekt og ROI.

Efter at have taget uddannelsen, er jeg blevet bedre til at se, hvordan jeg:

 • Italesætter marketing, så det giver afdelingen en større tyngde i organisationen – både i forhold til ledelsen, men også i samarbejdet med andre afdelinger

 • Laver værdifulde effektmålinger

 • Arbejder mere målrettet med data som input til et faktabaseret beslutningsgrundlag til marketing

 • Opstiller og indfrier KPIer


Jeg er blevet mere bevidst om marketings rolle og forhandlingsmandat i organisationen, og har fået mange anvendelige værktøjer til mit daglige arbejde, herunder med mit team af medarbejdere, f.eks:

 • Opstille profiler

 • Bruge personlighedstest og forstå, hvordan disse kan bruges som input til at motivere medarbejderne

 • Afdække huller i teamets kompetencer


På et tidspunkt blev jeg headhuntet til min nuværende stilling, og jeg har haft stor glæde af uddannelsen i stillingen.

Seminar

 

Verification Redaktionen

Redaktionen

Digital247 er et medie for alle, der arbejder med og interesserer sig for digitale forretningspotentialer, sociale medier og digital teknologi. Som læser kan du finde inspiration, konkrete anvisninger og anvendelig viden om de udfordringer og problemstillinger, som mange står overfor. Indholdet vil være bredt, men vi vil også søge at fokusere på udvalgte temaer, der er aktuelle eller generelle udfordringer i de fleste virksomheder. Det kan f.eks. være marketing sociale medier, digital branding, content marketing og meget andet.

View all posts
Download Form

 

Verification