10 teknologitrends i 2019 fra Gartner, som du skal kende (1/2)

Læs Gartners bud på 10 teknologi trends, du skal være opmærksom på i 2019, fordi de på sigt kommer til at ændre vores adfærd, muligheder og virksomheder. Her kommer de fem første.

1. Autonom teknologi

Gartner opdeler autonom teknologi i 5 kategorier.

  • Robot-teknik
  • Køretøjer
  • Droner
  • Hårde hvidevarer
  • Agents

 

Kendetegnende for dette område er, at uanset om det gælder biler, landbrug, industrirobotter etc. anvender de autonome teknologier kunstig intelligens (AI) til at udføre opgaver, der traditionelt udføres af mennesker. Niveauet af intelligensen varierer, men kunstig intelligens (AI) er et centralt element for at få den autonome teknologi til at interagere mere naturligt med deres omgivelser.

 

Gartner anbefaler virksomhederne at udforske mulighederne for autonome teknologi, der er AI drevne, hvad enten det er målrettet kunderne eller internt i organisationen.

 

2. Augmented analytics

Mængden af data eksploderer og gør det umuligt for virksomhederne at udforske alle muligheder. Augmented analytics (udvidede eller forstærkede analyser) er en form for 3. bølge indenfor data og analyse. Data-videnskaben og maskinlærings-platforme har forandret, hvordan virksomheder genererer analytisk indsigt og kan udforske flere muligheder.

“I 2020 vil mere end 40% af data-videnskabs opgaverne blive automatiseret”
I løbet af 2020 vil antallet af ”citizen data scientist” vokse fem gange hurtigere end de professionelle data eksperter. ”Citizen data scientist” bruger AI-drevne, forstærkede analyseværktøjer, som automatiserer data/videnskabs-funktionen, f.eks. automatisk identificering af datasæt, udvikler hypoteser og identificerer mønstre i dataene, som en hjælp til beslutningstagerne.

 

Gartner´s definition på en Citizen Data Scientist:

Gartner definerer en ”citizen data scientist” som en person, hvis primære jobfunktion er uden for statistikområdet og analyser. En person, der skaber eller genererer modeller, der bruger avanceret diagnostisk analyse eller prædiktive evner. Citizens data scientists er “power users”, der kan udføre både simple og moderat sofistikerede analytiske opgaver, der tidligere havde krævet mere ekspertise.

 

Kilde Gartner: https://blogs.gartner.com/carlie-idoine/2018/05/13/citizen-data-scientists-and-why-they-matter/

 

3. AI-drevet udvikling

AI-drevet udvikling fokuserer på værktøjer, teknologier og ”best practice” til at indbygge AI i applikationer og bruge AI til udvikling af AI værktøjer til udviklingsprocessen. Markedet vil skifte fra et fokus på data-videnskabsfolk, der samarbejder med udviklere til udviklere, der opererer uafhængigt ved hjælp af foruddefinerede modeller, der leveres som en service. Det vil øge effektiviteten, fordi flere udviklere vil kunne anvende disse ”AI-Services”. Disse trends fører til øget brug af virtuelle softwareudviklere og ikke-professionelle “citizen application developers”.

 

4. Digital Twins

Et mere og mere centralt tema i den digitale verden er ”Digital Twins”. Du kan betragte en digital tvilling som en bro mellem den fysiske og den digitale verden. ”Digital Twins” er en virtuel model af en proces, et produkt eller en tjenesteydelse. Denne sammenkobling af de virtuelle og fysiske verdener muliggør analyse af data og overvågning af systemer til at afværge problemer, før de selv opstår, forhindre nedetid, udvikle nye muligheder og endda planlægge fremtiden ved hjælp af simuleringer.

 

Digital Twins er kraftfulde masterminds til at drive innovation og ydeevne. Forestil dig dine mest talentfulde produkt-teknikere med de mest avancerede overvågnings-, analytiske og prædiktive evner lige ved hånden. En anden ekspert, IDC, forudser, at virksomheder der I 2018 investerer i digital tvilling-teknologi, vil se en 30% forbedring i cyklustiden på kritiske processer. Konceptet ”Digital Twins” har eksisteret i mange år, men udbredelsen af IoT (Internet of Things) har medført, at det nu er blevet omkostningseffektivt at implementere.


5. Empowered edge

Gartner forventer frem til 2028 en stabil stigning i indlejring af sensor, lagring, beregning og avanceret AI-kapacitet i ”edge devices”. Generelt vil intelligens bevæge sig mod ”edge” i en række forskellige slutpunktsenheder, fra industrielle enheder til skærme og smartphones etc.

Edge computing er en topologi, hvor informationsbehandling, indholds-indsamling og levering placeres tættere på kilderne til informationen ud fra en ide om, at det vil reducere ventetiden at holde trafikken lokalt.

 

Kilde: Gartner 2019.

 

Download Form

 

Verification

Få vores nyhedsbrev leveret i din inbox.

 

TAK

 

Du vil snarest modtage en e-mail, hvor vi beder dig bekræfte din tilmelding.

Download Form

 

Verification

Få vores nyhedsbrev leveret i din inbox.

 

TAK

 

Du vil snarest modtage en e-mail, hvor vi beder dig bekræfte din tilmelding.