Accenture har identificeret ”inklusivitets-paradokset i marketing” som en af 7 tendenser, der påvirker din virksomheds succes i 2019

Inklusivitets-paradokset i marketing
Kunderne forventer, at de bliver set og behandlet som individer af virksomhederne. Der er dog en risiko forbundet ved at forsøge at være meget inkluderende, fordi man utilsigtet kommer til at udelukke andre. Desuden er det let at komme til at sige noget sludder ved at forsøge at tale til den enkelte. Her kan kunstig intelligens (AI) virkelig hjælpe. Indtil da må virksomhederne udvikle deres tilgang videre end forslidt segmentering, hvis de skal møde kundernes skærpede forventninger.

Hvad er det, der sker?

I 2018 gav digitale teknologier de rette værktøjer til underrepræsenterede grupper, der tidligere har været ignoreret af massemedierne, så de pludselig blev synlige gennem græsrodsaktiviteter. Nu blev det således også muligt for virksomhederne at skabe forbindelse med dem. Men de, der ikke lige er hotte med mange følgere på sociale medier og lette at vurdere som influencers, gemmer sig stadigt i form af uopsamlede data. Hvordan får vi kvantificeret disse stemmer? Marketingfolk har længe identificeret forbrugere ved klassiske demografiske karakteristika som køn, alder, sted, indkomst eller familiestatus. Nu er vi i en verden af post-demografiske forbrugere, hvor det mere handler om livsstil og tankegang, hvor brands må genopfinde sig selv for at bevare deres tiltrækning. Mange virksomheder designer og udvikler stadigt til masseproduktion og services baseret på kvantitative indsigter og de antagelser, dette fører med sig.

 

”Og selvom tallene ikke nødvendigvis lyver, så fortæller de heller ikke hele historien, fordi de ikke tager højde for menneskelig adfærd, når den ses i en kontekst.”

 

Inklusivitet er både en mulighed og en udfordring for de fleste virksomheder lige fra regeringer til start-ups. Hotel.com er blandt de firma’er, der anvender tech firmaet Persado’s AI platform til at finpudse de følelsesmæssige komponenter af deres marketingsprog, ved at tilpasse hvad de siger, og hvordan de taler til forskellige kunder. For mange virksomheder virker dette dog som en uoverkommelig opgave. Der kommer en dag, hvor AI vil være i stand til at give en sand personalisering på baggrund af detaljerede data. Dette kan ultimativt løse inklusivitetsparadokset. Indtil da bliver vinderne dem, der ikke bare fortsætter med den traditionelle demografiske segmentering, men også tager sig tid til at forstå kundernes mindset, deres værdi for kunden lige nu og over tid, for værdien kan ændre sig og udvikle sig.

 

 

”Content marketing with AI” ifølge Ben Blake, VP at Hotels.com. Ben Blake forklarer, hvordan software værktøjet Persado hjælper med AI-genereret indhold. Kilde Persado/YouTube.

 

Hvad nu?

Den store udfordring bliver at finde ud af, hvordan man bedst designer sine budskaber til masse-skala, ikke kun for de nye grupper, der er blevet synlige, men også til de grupper, der endnu ikke har gjort sig synlige. Det er en ting at høre forskellige grupper og noget andet at skulle designe produkter og services, som inkluderer dem. I takt med at forbrugerne kræver produkter og services, der i stigende grad føles skræddersyet til deres behov, vil de blive mindre tolerante overfor virksomheder, der kun delvist opfylder deres behov eller løser deres problem. Flere virksomheder vil indse, at statistiske modellering har sine begrænsninger og vil skifte til modeller, der aktivt hjælper til at opnå inklusivitet.

 

”Vi vil se nye scenarier, som blander ”big data” (kvantitative), ”thick data” (kvalitative) og ”wide data” (flydende forventninger, trends, kontekstuelle insights og industry insights).”

 

I bestræbelserne efter at designe produkter og services, bliver det stadigt mere vigtigt at kunne definere de mindset, der indikerer individuel adfærd og attituder. Her kommer design research til at spille en altafgørende rolle. I den seneste analyse fra Accenture Interactive (Fjord) og Volkwagen blev det tydeligt understreget, hvorfor mindset udkonkurrerer demografi i forståelsen af at imødekomme komplekse menneskelige behov. Store tech firmaer vil begynde at lave værktøjer, som kan simplificere hyper-personalisering. Virksomheder vil også udvikle simplere og mere effektiv målretning af kommunikation, indtil det tidspunkt, hvor teknologiens redigerings-kapacitet bliver så sofistikeret, at den kan skabe helt personaliseret indhold. Virksomhederne må bestræbe sig på at udvikle et inkluderende design, som sikrer en meningsfuld interaktion for alle kunder, og som giver håndgribelig langtidsværdi både til kunderne og til virksomhedens bundlinje.

 

Anbefalinger

  1. Forbind hårde og bløde data.
    Sørg for at mikse menneskelige indsigter med data for at give mere kulør til dine fakta, som ofte kan være sort hvide. Lær at kende forskel på kvalitative indsigter og kvantitativ statistik, og hvordan de kan supplere hinanden og skabe større værdi.
  2. Sæt mindset over segmentering
    Gå væk fra en traditionelle marketing tilgang, hvor individer behandles som homogene grupper i forhold til demografi. Skift til at fokusere på det mindset, som grupper typisk deler, baseret på deres motivation, attituder og adfærd.
  3. Bliv en levende forretning
    Levende services er personaliserede services, som tilpasser sig brugerbehov i en real-tids kontekst. For at kunne levere dette, må du nytænke din virksomhed og sætte mennesker i centrum ved stræbe efter den ultimative relevans for kunden.

Her kan du se hele rapporten om de 7 trends i 2019, der ifølge Accenture Interactive vil påvirke din forretning: https://trends.fjordnet.com

Download Form

 

Verification

Få vores nyhedsbrev leveret i din inbox.

 

TAK

 

Du vil snarest modtage en e-mail, hvor vi beder dig bekræfte din tilmelding.

Download Form

 

Verification

Få vores nyhedsbrev leveret i din inbox.

 

TAK

 

Du vil snarest modtage en e-mail, hvor vi beder dig bekræfte din tilmelding.