5 gange højere sandsynlighed for gennembrud med stærk digital kultur viser analyse fra Boston Consulting Group

Digital transformation er for alvor kommet på agendaen i de danske ledelser og bestyrelser. Man har erkendt de store muligheder, der er er i digital transformation, men også de store risici og de uventede konkurrenter, der kan opstå med meget kort varsel. Så langt så godt. Men det at gå fra en pilot-tilgang, hvor man har et projekt kørende, til at skabe en bred adoption i virksomheden, har vist sig at være en meget stor kulturudfordring internt i organisationen. Ligesom erkendelsen af, at digital transformation er en nødvendighed for at overleve og være en profitabel virksomhed, hersker der nu også en erkendelse af, at det er vigtigt at skabe en sund digital organisation for at få succes med brede digitale transformation.

Boston Consulting Group fremhæver tre vigtige grunde til at opbygge en digital kultur under en digital transformation.

 

Ved at ignorere kultur, risikerer organisationen transformations-fejl.

En analyse af 40 digitale transformationer dokumenterede, at andelen af virksomheder, der rapporterede gennembrud eller stærke økonomiske resultater, var fem gange større (90%) blandt dem, der fokuserede på kultur, end blandt dem, der forsømte kultur (17%). Ift. de vedvarende præstationer havde 80% af de ”stærke digitale kulturer” gennembrud, hvor ikke en eneste af de ”svage digitale kulturer” oplevede gennembrud.

 

En digital kultur giver folk mulighed for at levere hurtigere resultater.

De digitale kulturer flytter sig hurtigere end de ”traditionelle” kulturer, og der træffes hurtigere beslutninger. Den digitale kultur skaber en form for ”code-of-conduct”, der gør medarbejderne handledygtige. Formålet med at skabe en digital kultur er også at skabe en high-performance kultur, der typisk er kendetegnet ved

 

  • Medarbejdere og teams er involverede, ønsker at skabe resultater og er dedikerede til deres arbejde og til organisationens formål og mål.
  • Enkeltpersoner og teams arbejder på en måde, der vil fremme organisationens strategi.
  • Det organisatoriske miljø er bygget til at fremme engagement og opmuntre adfærd, der styrker målindfrielsen.

 

En digital kultur tiltrækker talenter

En digital kultur fungerer som en magnet ift. at tiltrække nye talenter. Alene gruppen Millennials, som bl.a. er kendetegnet ved at være ”born tech native”, er generelt tiltrukket af virksomheder, der har en digital kultur, hvor samarbejde er i fokus, og hvor der er kreativt miljø og en større autonomi. Virksomhederne har i højere grad fokus på at skabe en stærk og sund digital kultur som et led i kampen om at tiltrække digitale talenter, specielt i en tid hvor efterspørgslen overstiger udbuddet.

 

De fem hjørnesten i en digital kultur, fremhæves af BCG som

  1. Den fremmer en ekstern, mere end en intern orientering.
  2. Den støtter delegation fremfor kontrol
  3. Den tilskynder dristighed over forsigtighed
  4. Den fremhæver mere handling og mindre planlægning
  5. Den værdsætter samarbejde mere en individuelle præstationer

 

Disse elementer varierer i grad fra industri til industri og fra virksomhed til virksomhed.

F.eks. vil graden af risiko, dristighed være forskellig fra et teknologifirma til en bank.

 

Læs hele analysen fra Boston Consulting Group her

 

Download Form

 

Verification

Få vores nyhedsbrev leveret i din inbox.

 

TAK

 

Du vil snarest modtage en e-mail, hvor vi beder dig bekræfte din tilmelding.

Download Form

 

Verification

Få vores nyhedsbrev leveret i din inbox.

 

TAK

 

Du vil snarest modtage en e-mail, hvor vi beder dig bekræfte din tilmelding.