3 kritiske faktorer for stærk digital kultur ifølge Boston Consulting Group

Digital transformation af virksomheden skal betragtes som reel organisationsudvikling. Det er de samme processer og barrierer, virksomheden skal igennem, som ved gennemførelse af et hvilket som helst andet projekt, der involverer udvikling af virksomheden og ændring af menneskelig adfærd. Intet nævnt – intet glemt. Det er en opgave, som topledelsen skal involveres i og støtte synligt op omkring.

BCG fremhæver 3 kritiske handlinger, som bør gennemføres for at komme i mål.


Artikulér den ønskede ændring

Virksomhederne skal klart definere den adfærd, der betyder noget. Det skal stå tydeligt for medarbejderne, hvad der skal til for at realisere en stærk kultur.

 

Aktiver ledelsesegenskaber og engager medarbejdere

En stærk digital kultur forudsætter en high-performance-kultur og en high-performance-kultur forudsætter stærke ledere og engagerede medarbejdere. I digitale kulturer skal teams fungere autonomt. Ord alene er ikke nok til at anspore den ønskede adfærd. Ledere, uanset niveau, skal omfavne og manifestere de nye adfærdstræk. Aktivering af ledelsesegenskaber er afgørende for at stimulere medarbejderinddragelse, hvilket er særligt vigtigt i en digital kultur. Ledere bør engagere medarbejdere gennem ikke-traditionelle midler. BCG fremhæver Novartis der bruger Gamification, til at undervise medarbejderne om sine produkter samt til at præsentere virksomhedens værdier.

 

Juster den organisatoriske kontekst for at integrere den nye kultur

En digital transformation repræsenterer en afvigelse fra den måde, som en traditionel virksomhed opererer på. Derfor starter mange virksomheder i det små med pilotprojekter på afgrænsede områder. Disse pilotprojekter drives ofte af de bedste og mest engagerede ledere. Når piloten lykkes, er disse topledere klar til at udrulle transformationen i hele resten af organisationen. Udfordringen er, at den adfærd og det incitament, der gjorde piloten til en succes, ikke eksisterer i den bredere organisation.

Hverken ledere eller medarbejdere er forberedte eller motiverede til at vedtage de nye arbejdsmetoder. Samtidig er skalering af en digital kultur også en udfordring. Derfor bremses mange transformationer og stopper helt op til sidst. For at være i stand til at integrere en ny digital kultur med succes skal virksomhederne forudse og planlægge, hvad de skal gøre, når de er færdige med deres pilot-projekt. Bl.a. bør virksomheder foretage ændringer til deres screening og ansættelsespolitik og -praksis for at finde frem til potentielle talenter, der udviser den nye og ønskede adfærd.

 

Læs hele analysen fra Boston Consulting Group her

 

Download Form

 

Verification

Få vores nyhedsbrev leveret i din inbox.

 

TAK

 

Du vil snarest modtage en e-mail, hvor vi beder dig bekræfte din tilmelding.

Download Form

 

Verification

Få vores nyhedsbrev leveret i din inbox.

 

TAK

 

Du vil snarest modtage en e-mail, hvor vi beder dig bekræfte din tilmelding.