Hvis danske SMV skal konkurrere internationalt digitalt, skal 4 væsentlige forudsætninger være til stede

Danske virksomheder er godt med, når det gælder den basale digitale udvikling af typiske basale IT- og automatiseringsprocesser med ERP, CRM, CAD/CAM og mindre web-shops. Til gengæld kniber det, når danske virksomheder sammenligner sig selv med andre lande på nyere digitale vækstområder som kundedata, anvendelse af sensorer (IoT) og analyse af Big Data, viser ny analyse fra RegLab.

Forandringsledelseskompetencer og mindset hos ledelsen er alfa og omega.
Analysen viser, at ledelsesrollen er helt afgørende for succesfuld digital transformation i SMV’er. De skal være modtagelige for inspiration udefra, udviklingsorienterede og skal evne at lede forandringer i virksomhedens organisation. De skal kunne forklare medarbejderne, hvorfor digitalisering konkret er vigtig for virksomheden, og medarbejderne skal inddrages og have ejerskab. Analysen viser desuden, at bestyrelsen kan spille en nøglerolle i at få gang i den digitale transformation, f.eks. ved at direktøren har mulighed for at kunne rådføre sig hos et bestyrelsesmedlem med branchekendskab og indsigt i it og digitalisering. Forandringsledelses- kompetencer og flere bestyrelsesmedlemmer med indsigt i brancherelevant digitalisering i SMV’er kan således være centrale redskaber til at få flere virksomheder i gang med den digitale transformationsproces.

 

Inspiration og information om digitalisering især til ledelsen.
Basal viden om digitaliseringens betydning og en overordnet forståelse for mulige relevante digitale løsninger i ledelsen – alternativt hos nøglemedarbejdere – er ligeledes afgørende for succesfuld digital transformation i SMV’er. En øget basal forståelse for, hvordan digitale løsninger og teknologier konkret kan skabe værdi blandt danske virksomhedsledere er derfor afgørende, hvis den digitale omstilling skal udbredes yderligere. Vedvarende fokus på at sætte digitaliseringen på dagsordenen i medierne, klyngerne, virksomhedsnetværk, brancheforeninger, hos erhvervsfremmeaktører mv. er derfor stadig vigtig for at nå SMV’erne.

 

Bedre adgang til (uvildige) digitale ekspert-kompetencer for SMV’er.
Kun få SMV’er i analysen har økonomi og kritisk masse til at have digitale spidskompetencer in-house, og særligt når de er i de tidlige faser i den digitale omstilling. De henter derfor som oftest de digitale kompetencer hos ikke-uvildige eksterne it- og teknologileverandører, som led i indkøb af en konkret digital løsning. Samarbejdet mellem ”analoge” SMV’er og it- og teknologileverandører er en udfordring – også for analysens succesfulde case virksomheder. SMV’erne har i de tidlige faser typisk ikke erfaring med at bestille en digital løsning, ikke dyb indsigt i fordele og ulemper ved forskellige, men for dem umiddelbart ens digitale løsninger og taler ikke samme ”sprog” som leverandørerne. Indtil SMV’erne selv får opbygget kompetencer i forhold til bestillerrollen, har SMV’erne derfor brug for uvildige rådgiveres hjælp til at identificere og bestille de rette digitale løsninger og til samarbejdet med it-og teknologi-leverandørerne. Dette kunne evt. være en opgave, som kunne varetages i erhvervsfremmesystemet.

 

Flere succeshistorier fra SMV’er, der har omfavnet nye, digitale vækstområder.
Analysen viser, at det er få, der for alvor har taget de mere avancerede digitale teknologier og nyere digitale vækstområder som IoT, machine learning og AI til sig. Årsagen er bl.a., at det kræver specialiserede kompetencer – og typisk inden for flere områder som IT, matematik og domæne-/forretningskendskab – for at kunne omsætte f.eks. sensorteknologi og IoT til merværdi og/eller optimerede forretningsprocesser. Skal de mere avancerede digitale teknologier omsættes til vækst i dansk erhvervsliv, er der således behov for et flerstrenget fokus i uddannelses- og erhvervsfremmesystemet i forhold til uddannelse på alle niveauer, specialiseret rådgivning samt inspirations- og erfaringsudveksling, f.eks. spredning af gode konkrete eksempler på SMV’er, for hvilke det er lykkedes at få værdi ud af IoT, machine learning og/eller AI.

 

Vil du læse hele rapporten fra RegLab i sin fulde længe, så klik her.

 

 

Download Form

 

Verification

Få vores nyhedsbrev leveret i din inbox.

 

TAK

 

Du vil snarest modtage en e-mail, hvor vi beder dig bekræfte din tilmelding.

Download Form

 

Verification

Få vores nyhedsbrev leveret i din inbox.

 

TAK

 

Du vil snarest modtage en e-mail, hvor vi beder dig bekræfte din tilmelding.