Digital Transformation er livsvigtig for alle virksomheder ifølge Greg Verdino

Den Digitale Transformation er over os, og det skaber en masse udfordringer men også store  potentialer hos virksomheder og organisationer. Ifølge Greg Verdino, der af mange opfattes som en af de vigtigste digitale futurister og Thought Leaders i verden, vil mange virksomheder gå ned på den helt korte bane, fordi de ikke har formået at indtænke virksomheden i en digital kontekst og i en digital fremtid. For at undgå at komme i problemer, gælder det om at turde at forestille sig hvordan virksomheden ville være, hvis den blev genopfundet og moderniseret indefra. At man tør tænke i disruptivitet og være nytænkende på en række afgørende områder,  frem for at holde fast i noget, der risikerer at blive forældet hurtigere end man kan forestille sig.

Havde virksomheder som Nokia, Sony, Blockbuster, Kodak og Xerox haft en mere innovativ og fremtidsorienteret tankegang, så var de formentlig ikke blevet overhalet indenom – for bare få år siden –  af mere risikovillige virksomheder og brands. Havde man vidst hvor hurtig udviklingen var på det tidspunkt, havde man med stor sandsynlighed udfordret gamle forretningsområder og forretningsmodeller. Dette ville have givet disse virksomheder et glimt af en anden fremtid og et indblik i nye potentialer. Et indblik som givetvis havde haft en større betydning og en tungere, mere fremtidsorienteret substans, end fx. opfindelse af ubetydelige digitale distraktioner, som kun blev skabt til at booste Julesalget.

 

Måske overvejede disse selskaber sågar at fokusere på nyere teknologier før andre tog deres position i markedet, men vi kan konkludere, at det virkelige problem lå i deres manglende evne til at forestille sig, hvad de kunne gøre for at sikre, at deres egne organisationer kunne trives i en verden, hvor disse teknologiske fremskridt havde gjort deres kerneforretninger forældede. De havde med andre ord ikke forestillet sig, at udviklingen ville ske så hurtigt, og at den ville udgøre en trussel for deres overlevelse i de respektive markeder og segmenter.


Man kan ikke skabe en digital transformation uden den rette holdning
De ovennævnte virksomheder havde formentligt et langt mere kompliceret udgangspunkt ift at vurdere betydningen af en digital fremtid. Derfor var mange forsøg på at skabe innovative produkter da også skud i blinde, og disse blev pillet af markedet efter få måneders levetid. Det man som virksomhed ved i dag er, at nye teknologier og digitale værktøjer er vitale i forhold til at opbygge en slankere, bedre, hurtigere og mere konkurrencedygtig virksomhed. Men det kræver at du ser sin nuværende strategi efter, og tør at fokusere på ikke bare de næste kvartaler men de næste 5 år.

 

For mange virksomheder er disse initiativer nødvendige, for ikke at sige livsvigtige. Men overlevelse er betinget af en holdningsændring hos ledelserne ude i virksomhederne. Alt for ofte er digital udvikling forankret i antagelsen om, at den samme gamle virksomhed kan udvikles og tilpasses til en ny digital fremtid, baseret på gamle modeller og strategier. Det er den slags ukontrollerede antagelser, der interessant nok får etablerede virksomheder til netop at fokusere overdrevent på gamle modeller, strukturer og forældede metoder, der med en smule digital tilsætning, får ledelser til at tro, at nu er virksomheden fremtidssikret. Denne holdning er livsfarlig for virksomheden. Det handler om et radikalt brud med vanetænkning – og i stedet evnen til at tilpasse sig en ny virkelighed. Her kan du ikke bygge på et gammelt fundament. Du skal i stedet fokusere på at skabe et helt nyt fundament.

 

Beslutninger om Digital Transformation kræver mod
På trods af at du måske har fået sin virksomhed til at se 10% mere digital ud udefra, så forbliver  virksomheden på sit nuværende niveau eller endnu værre: i fortiden. Men morgendagens virkelighed har en helt anden agenda: Den måde, du altid har drevet virksomhed på, bliver således også din virksomheds endeligt.

 

Frem for blot at identificere alle de måder, hvorpå digitalisering kan optimere din virksomhed, skal du forestille dig, hvordan din virksomhed ville se ud, hvis den blev født med digitalt DNA. Set fra dette perspektiv, vil fremtiden for din virksomhed være nemmere at forestille sig.

 

De beslutninger du træffer i forhold til digital transformation, vil strække sig langt ud over mange af de beslutninger der fik dig dertil hvor du er i dag. Frem for at starte med en indkøbsliste over teknologiprojekter, så giver det bedre mening at studere de nyere og mere innovative forretningsmodeller og gennembruds strategier. Det giver ofte god mening, at overveje om fx. e-handel kunne blive en værdiskabende model ift. dit segment og dine kunder – og ift. din virksomheds salg og vækst. Det samme gælder ift. produktudvikling. Her skal du i langt højere grad tage højde for, at beslutnings og købsprocesser i dag er markant anderledes end de var, før den digitale revolution – og at disse måske er helt anderledes igen om bare 2 år.

Download Form

 

Verification

Få vores nyhedsbrev leveret i din inbox.

 

TAK

 

Du vil snarest modtage en e-mail, hvor vi beder dig bekræfte din tilmelding.

Download Form

 

Verification

Få vores nyhedsbrev leveret i din inbox.

 

TAK

 

Du vil snarest modtage en e-mail, hvor vi beder dig bekræfte din tilmelding.