Hvilke nøglefaktorer skal være på plads for succesfuld transformation hos danske SMV’ere?

Udover den trinvise model for virksomheders digitale transformation og modenhed er der en række overordnede forhold, som kendetegner de succesfulde virksomheders digitale transformation og deres tilgang til digitalisering.

Fremsynethed og digitalisering i en investeringsoptik fremfor en klar business case.
Analysen af de succesfulde SMV’er viser, at fremsynethed, en vis portion risikovillighed og en velbegrundet tro i ledelsen på, at en konkret digital løsning er en værdifuld investering for virksomheden, har været afgørende for, at de er kommet i gang med at digitalisere. De har således ikke ventet på, at der kan laves en helt klar business case, før de er gået i gang, eller udarbejdet en stor, forkromet digitaliseringsstrategi. En gennemregnet, klar business case for en konkret digital løsning er ellers en (oplevet) barriere for en stor del af de danske SMV’er ifølge en række undersøgelser af barrierer for digitalisering i SMV’er.

 

En pragmatisk tilgang og brug af digitale standardløsninger på ”første trin”.
Et kendetegn for de succesfulde casevirksomheder i analysen er, at de har en pragmatisk tilgang til, hvordan konkrete digitale løsninger kan bidrage til at understøtte (enkelte) processer i virksomheden. Det er således en fornuftsdrevet ”vi starter med det, der ligger lige for” skridt for skridt-tilgang – én digital standardløsning ad gangen – der ser ud til at virke bedst, hvis ”analoge” SMV’er skal i gang med en succesfuld digital omstilling, og ikke et udgangspunkt i en stor, forkromet digitaliseringsstrategi. Netop standardløsninger (anerkendte og testede løsninger på markedet, som kun kræver relativt lidt egen udvikling og tilpasning) har for casevirksomhederne typisk været den succesfulde vej frem på de ’første trin’.

 

De initiale succesoplevelser med digitalisering giver momentum.
For casevirksomhederne har det første skridt på den ”digitale rejse” – og konkret den første investering i en digital løsning – vist sig afgørende for den videre digitale transformation. Dels fordi det første skridt som oftest har vist sig som en succes, der har skabt konkret værdi og derfor har givet mod på at tage næste skridt på den digitale ”rejse”, dels fordi virksomhederne lærer og bliver klogere på ”digitalisering i praksis” og finder ud af, at de ikke behøver at have digitale ekspertkompetencer in-house – i hvert fald ikke på de ’første trin’. Samtidig åbner de implementerede digitale løsninger ofte også deres øjne for nye udbygnings- og integrations- muligheder og andre steder i virksomheden, hvor digitalisering kan bidrage.

 

Tidlig digitalisering af kerneprocesser kickstarter den digitale transformation.
Analysen viser, at det er, når casevirksomhederne er gået i gang med at digitalisere (dele af) virksomhedens kerneprocesser, at den digitale transformation kickstartes. Analysen viser samtidig, at de typisk har haft fokus på at digitalisere kerneprocesserne relativt tidligt i digitaliseringsprocessen. En del af succesopskriften på succesfuld digital transformation synes således at være tidlig digitalisering af kerneprocesserne, hvor virksomhederne begynder at anvende digitale løsninger til at understøtte gennemførelsen af de mest værdifulde arbejdsopgaver – kerneopgaverne – og hvor virksomhederne oplever konkrete (kontante) effekter af digitalisering. Samtidig er digitalisering af kerneprocesserne ofte med til at udstille uhensigtsmæssigheder og/eller belyse potentialer for digitalisering andre steder i virksomheden.

 

Et udviklingsorienteret mindset i ledelsen og basal viden om digitalisering.
Digital transformation er grundlæggende en forandringsproces, hvor implementering af digitale løsninger – i større eller mindre grad – skaber nye arbejdsprocesser og nye arbejdsopgaver. Analysen viser, at casevirksomhedernes ledelser grundlæggende har været gode til forandringsledelse. De har – og har haft – et udviklingsorienteret mindset og ønsker løbende at udvikle deres virksomhed. Med et udviklingsorienteret mindset har ’digitalisering’ været et værktøj for ledelsen til at understøtte en forandring, hvor det er lykkedes dem at få organisationen med. Casevirksomhederne er samtidig kendetegnet ved at være ’modtagelige’, dvs. at de lytter til og indoptager viden f.eks. om digitalisering fra forskellige kanaler. Ledelserne og/eller nøglemedarbejdere i casevirksomhederne har desuden haft en basal viden om digitaliseringens betydning og en idé om, hvordan digitalisering konkret er relevant for deres virksomhed. Kombinationen af et udviklingsorienteret og ’modtageligt’ mindset og basal viden om digitalisering har således vist sig at være helt afgørende forudsætninger for, at casevirksomhederne har taget det første skridt på deres digitale ’rejse’ og haft succes med det.

 

Opkvalificering af organisation og kompetencer.
Løbende opkvalificering af ledere og medarbejdere, rekruttering af nye medarbejdere og (om)organisering er vigtige forudsætninger for succesfuld implementering af digitale løsninger i casevirksomhederne, mens samarbejde med eksterne digitale eksperter og bestyrelsesmedlemmer med indsigt i digitalisering ofte også spiller en afgørende rolle. Analysen viser dog, at de ”første trin” på den digitale transformations- og modenhedstrappe typisk ikke medfører så markante organisatoriske og kompetencemæssige omvæltninger. Det er til gengæld tilfældet på de ”øvre trin”, hvor in-house digitale ekspertkompetencer ser ud til at være en forudsætning for at få succes, idet kompleksiteten øges, når digitale teknologier og løsninger skal understøtte innovationsprocesser og udvikling af forretningsmodel. Typiske strategier til at opkvalificere organisation og kompetencer i casevirksomhederne har på de ”første trin” været at hente inspi- ration udefra, samarbejde med eksterne it- og teknologileverandører, ”learning-by-doing”, side- mandsoplæring samt leverandør- og/eller mindre kurser.

 

En nogenlunde ens udviklingsvej for danske SMV’ere er kendetegnet ved 6 udviklingstrin, som typisk gennemgås i samme rækkefølge kan du læse om her.

 

Vil du læse hele rapporten fra RegLab i sin fulde længe, så klik her.

 

 

Download Form

 

Verification

Få vores nyhedsbrev leveret i din inbox.

 

TAK

 

Du vil snarest modtage en e-mail, hvor vi beder dig bekræfte din tilmelding.

Download Form

 

Verification

Få vores nyhedsbrev leveret i din inbox.

 

TAK

 

Du vil snarest modtage en e-mail, hvor vi beder dig bekræfte din tilmelding.