10 teknologidrevne business trends, som påvirker din forretning i næste årti, ifølge McKinsey (1/2)

I takt med, at hastigheden af teknologiske forandringer øges dramatisk, forandres vores virksomheder og markedspladser sig. Her kommer de første 5 teknologidrevne trends ifølge McKinsey, som topledelsen bør tage stilling til. Læs her, hvis du vil kende de 5 sidste tendenser.

 

  1. Sociale teknologier øger effektiviteten

Sociale teknologier er meget mere end et forbruger-fænomen. De forbinder mange organisationer internt og rækker i stigende grad også udover organisationen. I disse omgivelser gennemføres nu mere og mere forretning. Fra tidligere undersøgelser ved vi, at medarbejdere bruger omkring 60% af deres tid på at læse, besvare e-mails og samarbejde med kolleger. Medarbejdere kan blive op til 25% mere effektive gennem at anvende sociale teknologier. F.eks. har den globale IT-service leverandør, Atos, en hensigt om at booste medarbejdernes produktivitet ved at erstatte e-mails med en ”social samarbejds-networking platform”. F.eks. har Kraft Foods investeret i en social-teknologi platform, der understøtter ”mikro-blogging”, content-tagging, samt udvikling og vedligeholdelse af specialiserede grupper, f.eks. priseksperter. Det har resulteret i øget vidensdeling, kortere produkt-udviklings-cyklus, og en hurtigere konkurrencemæssig reaktionstid. Og de sociale features kan være en del af en hvilken som helst digital kommunikation eller transaktion. De kan være indlejret i produkter, markeder eller forretningssystemer. Brugere kan ”like” produkter eller egenskaber, de kan registrere hvad de ”ønsker”, som kan drive et øget engagement.

 

  1. ”Big data” og advanced analytics som konkurrenceparametre

Big data er gået fra at være et eksperiment i at analysere og segmentere forbrugerdata til at være en integreret del af fundamentet for konkurrencen. Udbyttet af avanceret data-analyse stiger mens omkostninger til det falder. Data visualisering, trådløs kommunikation og cloud infrastruktur øger både rækkevidden og styrken af informationerne. Overfloden af data fra mange ”touch points” og nye analytiske værktøjer gør virksomhederne bedre og bedre til at tilpasse produkter og services til stadigt mere finjusterede mikro-segmenter. Før var det Google og Amazon, der som pionerer lærte og testede ved at anvende de mange tilgængelige data. Nu flyder denne tendens videre til andre virksomheder, som tester forskellige scenarier, og lærer af det så de kan optimere performance. F.eks. samler mange avancerede marketing organisationer data fra real-time overvågning af blogs, nyheder og Tweets for at opfange subtile skift i strømninger, der kan påvirke produkt- og prisstrategi. Avancerede analyse-software tillader maskiner at identificere skjulte mønstre i data-flow eller dokumenter. Den form for ”maskin-intelligens” betyder, at flere og flere videns opgaver kan automatiseres til lavere omkostninger. Og i takt med, at virksomhederne indsamler flere data fra driften, har de mulighed for at sælge disse rensede informationer til 3. Part, f.eks. i form af økonomiske forecasts til andre virksomheder i deres øko-system.

 

Det at udvikle en big-data plan er ved at blive en kritisk prioritet og sammenlignes i store træk med det at udvikle en strategiplan for 40 år siden.

 

En big-data plan må strække sig udover data strategi til at omfatte nødvendige ændringer i organisation og kultur, design af analyse- og visualiserings-værktøjer, der er effektive at bruge for daglige ledere samt rekruttering af efterspurgte data-logikere (hvilket kan kræve en kreativ tilgang som f.eks. at indgå samarbejde med universiteter). Beslutninger om, hvor de nye discipliner skal placeres rent organisatorisk, hvordan eksterne data skal integreres med stam-data og hvordan man skal sikre en data-drevet kultur bliver store ledelsesmæssige udfordringer.

 

  1. Implementering af Internet of All Things

Små bitte sensorer og aktuatorer indbygget i alle mulige ting forventes at eksplodere i antal i løbet af det næste årti, og der er potentielt tale om at forbinde over 50 mia fysiske enheder i takt med at omkostningerne falder og netværk bliver stærkere. F.eks. indbygger FedEx i deres SenseAware program en lille dims på størrelse med en mobiltelefon i deres pakker. Enheden omfatter både GPS og sensorer til måling af temperatur, lys, fugtighed, lufttryk mm. Kunden vil hele tiden vide, om kritiske forhold ændres. Dette kan f.eks. have stor betydning for virksomheder med en kompleks forsyningskæde. Virksomhederne er begyndt ikke alene at overvåge komplekse funktioner igennem disse teknologier, men også at lade systemerne foretage autonome beslutninger baseret på data-sensorernes oplysninger. F.eks. bruger intelligente netværk nu sensorer til at overvåge kørslen og kan justere trafiksignaler eller bekræfte, eller til at bekræfte om reparationer i elektriske systemer er gennemført korrekt. Nye teknologier fører til, hvad der betegnes som ”quantified self” bevægelsen, hvor man tillader folk at blive højt engagerede i deres egen sundhed, f.eks. via enheder eller smartphones, der måler blodtryk og aktivitet – selv søvnmønstre, og hvor man kan vælge at apparatet sender automatisk besked til lægen.

 

  1. Tilbyd alt som en service

 

All products are services waiting to happen!

 

Køb og salg af serviceydelser baseret på et fysisk produkt er en forretningsmodel, der vinder mere og mere udbredelse. For kunden betyder det, at man ikke skal binde mange penge i investeringer, men kan betale i små bidder – i takt med at man forbruger. Dette gælder f.eks. både leasing af biler og produkter og især for cloud-baserede IT services. Men det gælder også internt i virksomheden, at det kan betale sig at være kreativ med sine IT-services. Revlon, et stort kosmetikfirma, har f.eks. lagt mere end 500 af deres IT applikationer i en privat cloud, som er både udviklet og vedligeholdt af deres interne IT team. Det sparede dem 70 mio USD over 2 år og gjorde det muligt på bare 2 timer at skifte fra drift i Venezuela til New Jersey, da en hel fabrik og datacenter gik op i flammer. Servicemodellen breder sig også udover IT-branchen. Flere virksomheder tester, hvordan man kan overvåge aktiver, der ikke bliver brugt og transformere dem til en service, hvor indkøbere i flere virksomheder kan sameje aktivet og dermed få frigjort økonomiske ressourcer. F.eks. større aktiver som lastbiler, kraner, lifte, kontorlokaler, dyrt værktøj mv. Andre virksomheder udforsker mulighederne i detailhandelen. Online services inkluderer nu alt fra designertøj til dyre universitets-lærebøger, dele-bilordninger mv. og det vil kun vokse. Du kan få oplevelser, hundelegetøj og vitaminpiller på abonnementsbasis. Forestillingen om, hvad der egner sig til at blive leveret som en service udvikler sig hele tiden, ligesom forbrugernes holdninger og præferencer. Vi har kun set begyndelsen på denne tendens. Mange virksomheder har stadig et stort antal uudnyttede muligheder i forhold til udnyttelsen og fleksibiliteten af deres aktiver, uanset om det gælder et skifte fra kapitalbinding til faste serviceudgifter, eller som Amazon, der tilbyder server-kapacitet til en række virksomheder.

 

  1. Automatisering af videns-arbejde

Den seneste udvikling i hvordan maskiner forstår sprog og kontekst betyder, at computere kan udsøge information og meningsmønstre hurtigere end noget menneske er i stand til. F.eks. scannede en computer forud for en prøve-retssag mere end 0,5 mio. dokumenter og fandt de 0,5% der kunne have relevans for sagen. Det arbejde tog kun 3 dage for computeren, i modsætning til ugevis af arbejde for et stort hold advokater. Maskiner er også blevet dygtige til at strukturere basis indhold af rapporter og til at generere marketing- og finansmaterialer ved at scanne dokumenter og data. Hvis maskiner begynder at besætte stillinger i videnstunge virksomheder, vil det får betydning for både kulturen og strukturen i disse virksomheder. Det kommer til at betyde en ny æra, hvor medarbejder-skaren vil bestå af ”low-cost” maskiner som f.eks. IBM’s Watson og ”high-priced” medarbejdere med vurderingsevner og tekniske kompetencer til at kunne styre ”maskin-medarbejderne”. Det vil kræve omskoling af medarbejdere, re-design af uddannelser og en redefinering af hvad er arbejde.

Download Form

 

Verification

Få vores nyhedsbrev leveret i din inbox.

 

TAK

 

Du vil snarest modtage en e-mail, hvor vi beder dig bekræfte din tilmelding.

Download Form

 

Verification

Få vores nyhedsbrev leveret i din inbox.

 

TAK

 

Du vil snarest modtage en e-mail, hvor vi beder dig bekræfte din tilmelding.